Wizyta u kardiologa

Wskazania do badania kardiologicznego.

Wskazania do badania kardiologicznego:

 • słyszalny szmer w badaniu osłuchowym nad sercem
 • słyszalna arytmia – niemiarowa praca serca w badaniu osłuchowym
 • akcentacja tonów, „kołatanie” serca, które właściciel wyczuwa dotykając klatki piersiowej
 • zasłabnięcia, omdlenia
 • nietolerancja wysiłkowa, sapanie i dyszenie po wysiłku
 • kaszel - często nocny lub nad ranem, a także po wysiłki
 • sine błony śluzowe (język, nos, dziąsła)
 • zwierzęta przed znieczuleniem ogólnym
 • chemioterapia z użyciem leków z grupy antracyklin (doksorubicyna, epirubicyna)
 • zbieranie się płynu w jamie brzusznej (wodobrzusze) lub w jamach opłucnowych (wodopiersie),
 • u kotów przy nagłym niedowładzie tylnych kończyn (kończyna jedna lub obie są sine, zimne)
 • psy i koty ras predysponowanych do chorób serca – badanie kontrolne powinno być wykonane raz do roku.

 

Do badanie kardiologicznego zwierzę nie wymaga specjalnego przygotowania, nie musi być na czczo. Do wykonania badana echokardiograficznego – USG serca zwierzęta z gęstą sierścią, podszerstkiem należy wygolić zwierzę po obu stronach klatki piersiowej. Ułatwia to przenikanie ultradźwięków, i skraca czas trwania badania. Czas trwania wykonywania badanie to około 30 minut.