O mnie

Kilka słów na mój temat.

Już na studiach interesowałem się kardiologią zwierząt. Od 4 roku studiów brałem udział w studenckim Kole Naukowym – Sekcji Kardiologicznej, gdzie pod opieką prof. dr hab. Urszuli Pasławskiej i dr hab. Agnieszki Noszczyk-Nowak prof. UP, stawiałem pierwsze kroki w dziedzinie kardiologii weterynaryjnej. W 2010 roku po uzyskaniu dyplomu lekarza weterynarii odbyłem staż zawodowy. Następnie w październiku 2010 rozpocząłem studia doktoranckie na Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów, na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Przez 4 lata studiów doktoranckich zajmowałem się przypadkami kardiologicznymi u psów, kotów a także fretek, szynszyli czy królików.

W marcu 2015 roku obroniłem pracę doktorską pod tytułem „Ocena kardiotoksycznego wpływu doksorubicyny u psów z chorobą nowotworową” i rozpocząłem pracę jako kardiolog weterynaryjny. W 2016 roku uzyskałem tytuł specjalisty chorób psów i kotów.

 

Ukończone kursy specjalistyczne, udział w konferencjach:

 • 2015 - Międzynarodowa Konferencja VetCo – Kardiologia małych zwierząt w praktyce, Warszawa, Polska
 • 2015 – Aktualne problemy patologii psów i kotów, Wrocław
 • 2014 – Majówka Neurologiczna Wrocław-Pawłowice, Polska
 • 2013 Międzynarodowa Konferencja VetCo –Kardiologia małych zwierząt w praktyce, Falenty/Warszawa, Polska
 • 2013 Congress of European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals, Liverpool, Wielka Brytania
 • 2013 – IV Sympozjum Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych, Wrocław, Polska
 • 2013 – XXIV Konferencja Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2013, Wrocław, Polska
 • 2013 – Konferencja Międzynarodowa “Aktualne problemy w patologii psów”, Wrocław, Polska
 • 2013 – Konferencja Naukowa dotycząca Kardiologii Weterynaryjnej, Wrocław, Polska
 • 2012 Congress of European College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animals, Maastricht, Holandia
 • 2012 – XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław, Polska
 • 2012 Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna Boehringer Ingelheim, Katowice Poland
 • 2011Kurs „Zasady implantacji PM, ICD. Rozbudowy układu krok po kroku”, Zarząd Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Oddział Kardiologii Szpitala MSWiA w Białymstoku, Klinika Kardiologii UM w Białymstoku, Białystok, Polska
 • 2011 – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Aktualne problemy w patologii psów i kotów” Wrocław, Polska
 • 2011 - Kurs „Programowanie stymulatorów serca” ,Warszawskie Centrum Edukacyjne CRDM Medtronic Poland Sp. Z o.o., Warszawa, Polska
 • 2011 - Kurs „Podstawy programowania i implantacji stymulatorów” Organizator: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski Klinika Kardiologii UM w Lublinie, Dr n.med. Michał Chudzik Klinika Elektrokardiologii I Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Pałac Łochów. Polska
 • 2008 – IX Konferencja Kardiologiczno-gastroenetrologiczna, Wrocław, Polska